piła tasmowa

Czym jest piła tasmowa? 

Piła taśmowa to precyzyjne narzędzie tnące. Zasada działania piły taśmowej tnie materiał do pożądanego kształtu. Cięcia są wykonywane przez ostrze, które ma długie, ostre zęby, które nieustannie toczą się w pętli przez materiał. Nóż obraca się na kole (napędowym i napinającym). Stół połączony z piłą taśmową służy do układania materiału chwytanego przez imadło. Zasilanie piły taśmowej pochodzi z silnika elektrycznego, który jest sterowany przez skrzynkę sterowniczą. W celu dokładnego cięcia na ostrzu stosowany jest środek smarny zwany chłodziwem. Chłodziwo utrzymuje ostrze w chłodzie i zapobiega przegrzaniu. Piła taśmowa szybko usuwa wióry i ma zakres prędkości roboczej od 40 stóp na minutę do 5000 stóp na minutę. 

Pozioma piła taśmowa

Jest to maszyna montowana na podłodze, która tnie materiał w pozycji poziomej. Pozioma piła taśmowa awexim.pl składa się z dużego silnika i mocnej ramy. Jej koło osadzone jest na ramie obracającej się od narożnika poziomego stołu piły taśmowej. Materiał do cięcia umieszcza się na stole trzymanym przez imadło. Poziome imadło piły taśmowej ma zdolność trzymania dużego materiału.

Zasada działania poziomej piły taśmowej polega na podawaniu materiału na ostrze ręcznie lub mechanicznie. Materiał jest cięty pod kątem prostym lub preferowanym kątem ukośnym. Stalowe, pełne rury i materiały o nieregularnych kształtach podlegają poziomemu cięciu piłą taśmową. Szczęka nieruchoma poziomej piły taśmowej jest ustawiona pod różnym kątem, podczas gdy szczęka ruchoma dostosowuje się do położenia szczęki nieruchomej.

Poziome ustawienie piły taśmowej

  • Odpowiednie ostrze (zęby) służy do cięcia odpowiedniego rodzaju materiału.
  • Regulacja imadła zgodnie z pożądanym kątem. Ponowne sprawdzenie kąta poprzez pomiar od linii ostrza.
  • Materiał podnosi się imadłem.
  • Dokręć materiał.
  • Wyrównaj prowadnice ostrzy i ustaw regulację w pozycji pionowej.
  • Ustaw ramę piły tak, aby ostrze znajdowało się 1/4 cala nad materiałem.
  • Ustaw prędkość, zacznij ciąć.
  • Zresetuj posuw i ponownie rozpocznij cięcie.
  • Po całkowitym cięciu materiału maszyna zatrzymuje się automatycznie.

Pozioma piła taśmowa steruje posuwem poprzez regulację nacisku brzeszczotu. Nacisk brzeszczotu jest regulowany za pomocą przeciwwagi sprężynowej i ciężaru ślizgowego, który można zmniejszać i zwiększać, gdy ciężar ślizgowy przesuwa się odpowiednio do i od punktu obrotu ramy piły. Wykorzystanie paszy w poziomej piłze taśmowej Pokarm jest lekki od początku i zwiększany później. Szeroki materiał wymaga cięższego podawania i dobrze współpracuje z szerokimi ostrzami.