Czym są prawa autorskie ?

 „Prawa autorskie to prawa przyznane autorowi oryginalnego dzieła autorskiego oraz każdemu następcy prawnemu. Termin „dzieło autorskie” obejmuje dzieła literackie, dramatyczne, muzyczne lub artystyczne oraz inne formy pracy intelektualnej. Możliwe jest, … Read More