Niepubliczne przedszkola Wilanów

Niepubliczne przedszkola Wilanów – bezpieczna przestrzeń 

Kiedy uczniowie przynoszą do szkoły problemy osobiste, takie jak te związane z używaniem alkoholu, nadużywaniem narkotyków i ubóstwem, zarówno nauczanie, jak i uczenie się mogą być poważnie zagrożone. We wszystkich typach społeczności nauczyciele szkół publicznych znacznie częściej niż nauczyciele szkół prywatnych uważali, że każdy z tych problemów jest poważny w ich szkołach.

Prywatne przedszkola mają mniej personelu

Ze względu na centralną rolę, jaką odgrywają nauczyciele w procesie edukacyjnym, różnice jakie mają szkoły publiczne i niepubliczne przedszkola Wilanów są ważnym wymiarem porównywania szkół publicznych i prywatnych. Podsumowując, nauczyciele szkół publicznych i prywatnych pochodzą z różnych środowisk rasowych/etnicznych, mają różne kwalifikacje do nauczania i są różnie wynagradzani.

W szkołach publicznych mniejszości stanowiły średnio 12 proc. nauczycieli i 16 proc. dyrektorów. Odsetki były niższe w szkołach prywatnych (9 procent nauczycieli mniejszości i 8 procent dyrektorów mniejszości). Szeroko dyskutowano o korzyściach płynących z posiadania nauczycieli mniejszości jako wzorów do naśladowania. Niemniej jednak w latach 1993–1994 42% szkół publicznych i 66% szkół prywatnych nie miało nauczycieli należących do mniejszości.

Poszerzanie wiedzy młodych uczniów

Nauczyciele szkół publicznych częściej uczestniczyli również w działaniach związanych z doskonaleniem zawodowym, które według wielu nauczycieli powinny odbywać się przez całą karierę zawodową, aby aktualizować i doskonalić swoje umiejętności pedagogiczne. Początkujący nauczyciele w szkołach publicznych (ci, którzy uczyli przez pierwsze 3 lata) znacznie częściej niż ich koledzy ze szkół prywatnych uczestniczyli w formalnym programie wprowadzającym nauczycieli (56 w porównaniu z 29 procent). Jednak w niektórych szkołach wprowadzenie może odbywać się nieformalnie. 

Pełnoetatowi nauczyciele szkół publicznych częściej niż ich koledzy ze szkół prywatnych uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym lub doskonaleniu zawodowym w zakresie wykorzystania technologii edukacyjnych do nauczania, metod nauczania określonego przedmiotu, pogłębionych studiów w określonej dziedzinie, ocenianie uczniów i wspólne uczenie się w klasie. Rodzice zatem powinni bez większego problemu podjąć decyzję o tym, do jakiego przedszkola powinno uczęszczać ich dziecko.