zakładanie spółek

Jakie rodzaje spółki można założyć ?

Jest kilka rodzajów spółek:

  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna,
  •  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna,
  • działalność gospodarcza,
  • spółki cywilne,
  • spółki osobowe.

 

Zakładanie spółki – spółki cywilne

Spółki cywilne nie podlegają rejestracji w żadnym urzędzie, dlatego też nie ma konieczności składania żadnych dokumentów. Aby powołać spółkę cywilną, wystarczy zawrzeć umowę między wspólnikami.

Zakładanie spółki cywilnej jest procesem nieco bardziej skomplikowanym niż zakładanie działalności gospodarczej. Aby rozpocząć działalność w formie spółki cywilnej, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy. Wniosek taki powinien zawierać informacje o wspólnikach, ich udziałach w spółce oraz celu, jaki spółka ma osiągnąć. Po złożeniu wniosku i uiszczeniu odpowiedniej opłaty, urzędnik wydaje decyzję o zarejestrowaniu spółki cywilnej. Więcej na: https://anowak.com.pl/zakladanie-spolek/ Spółki cywilne są najbardziej popularnym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wynika to z tego, że ułatwiają one zakładanie i prowadzenie firmy. Spółki cywilne mogą być zakładane przez dwie osoby fizyczne lub przez jedną osobę fizyczną. Każda z tych osób jest właścicielem udziałów w spółce, które można wymieniać na prawo do udziału w dochodach spółki. Spółki cywilne mogą być również zakładane przez dwie firmy, które chcą współpracować.

Zakładanie spółki – spółki osobowe 

Gdy chcemy założyć własną spółkę to mamy wiele możliwości. Najczęściej wybieramy spółki kapitałowe, które przynoszą nam największe korzyści. Nie jest to jednak jedyna opcja. Spółki osobowe są również wartych uwagi. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Dlatego wybór konkretnej formy zależy od naszych potrzeb i oczekiwań. W tym artykule przyjrzymy się spółkom osobowym. Spółki osobowe – co to jest? Spółki osobowe to najpopularniejszy rodzaj spółki w Polsce, który jest wykorzystywany w większości przedsiębiorstw. Najczęściej są one wykorzystywane w branżach, w których przede wszystkim istotna jest osobowość członków spółki. Najbardziej popularne spółki osobowe to spółki cywilne i spółki jawne.

Dodatkowo w spółce osobowej istnieje możliwość zawarcia tak zwanej umowy spółki cywilnej. Dzięki takiemu zabiegowi można zawrzeć także umowę pożyczki, gdzie właściciel wkładu w spółce będzie współwłaścicielem przedmiotu pożyczki. Współwłasność jest nieodłącznym elementem spółki cywilnej, a zawarcie takiej umowy przemienia spółkę osobową w spółkę cywilną. W takiej spółce można łączyć właścicieli wkładu i właścicieli pożyczki w jedną spółkę.