notariusz? Katowice cennik

Notariusz Katowice cennik – dlaczego warto go zatrudnić?

Notariusz powinien zweryfikować, czy osoba występująca do podpisania dokumentu jest pełnoletnia (18 lat i więcej) i posiada zdolność do zawarcia wiążącej umowy. Jeżeli niektóre z uczestniczących stron są nieletnie, notariusz nie może poświadczyć dokumentu notarialnie.

Opłaty notarialne

Opłaty notarialne to opłaty uiszczane na rzecz usługodawcy notarialnego w celu uzyskania notarialnego poświadczenia dokumentu. Zasadniczo dokumenty prawne, takie jak akty własności, dokumenty pożyczkowe, pełnomocnictwa, umowy i oświadczenia, często wymagają podpisu w obecności notariusza, aby można je było uznać za autentyczne. Notariusz weryfikuje tożsamość uczestniczących stron, upewniając się, że strony są zdrowe na umyśle i dobrowolnie podpisują dokument bez przymusu.

Notariusz powinien zweryfikować, czy podpisujący są chętni i zdolni do podpisania dokumentów prawnych i nie ma śladów przymusu. Jeżeli którakolwiek ze stron nie podpisze się z własnej woli, może to oznaczać, że dana osoba jest zmuszana do złożenia podpisu na dokumencie.

Rola notarialna

Usługi notarialne obejmują uwierzytelnianie i legalizację dokumentów dla osób fizycznych i prawnych. Notariusz jest często wymagany w sprawach prawnych obejmujących międzynarodowy element transakcji prawnej lub handlowej. W wielu przypadkach wiąże się to z pomaganiem stronom w sprawach majątkowych, transakcjach finansowych, spadkach i dokumentach. Często pomoc notariusza jest wymagana w odniesieniu do dokumentów, które mają zostać przyjęte do użytku w obcej jurysdykcji.

Usługi notarialne zwykle obejmują pomoc w zakresie aktów, umów i testamentów dotyczących nieruchomości lub ruchomości, a także sporządzanie, poświadczanie lub poświadczanie takich dokumentów. Notariusz zwykle robi to, przedstawiając odpowiednie zaświadczenie opatrzone pieczęcią urzędową.

Chociaż prawnik może świadczyć te same usługi, co notariusz, należy pamiętać, że notariusze BC są wyszkolonymi ekspertami w zakresie świadczonych przez siebie usług. Na przykład o wiele bardziej korzystne byłoby skonsultowanie się z notariuszem w sprawach dotyczących nieruchomości niż z prawnikiem przeszkolonym do reprezentacji w sądzie. Jeśli nie masz pewności, czy Twoja sprawa prawna może zostać rozwiązana przez notariusza, nie wahaj się skontaktować z jednym z nich, aby omówić swój problem. Notariusze z łatwością poinformują Cię, jeśli zamiast tego potrzebujesz adwokata i skierują Cię do zaufanej pomocy.